Disclaimer

De Financiële Balie B.V. (Kamer van Koophandel 53850084), hierna te noemen De Financiële Balie, verleent u hierbij toegang tot definancielebalie.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Financiële Balie en derden zijn aangeleverd. De Financiële Balie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op definancielebalie.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op definancielebalie.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Financiële Balie.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Financiële Balie. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Financiële Balie, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van definancielebalie.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.